Informujemy, że w dniu 15.01.2014. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawy do  Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Świdnica” Sp.  z o.o. w okresie luty 2014 – styczeń 2015 roku oleju napędowego w ilości 1600 metrów sześciennych

Po sprawdzeniu i analizie ofert informujemy, że komisja wybrała ofertę:

ORLEN Paliwa Sp.  z o.o.

Ul. Zglenickiego 44

09-411 PŁOCK

Oferta uzyskała 100 pkt. (oferta najtańsza)

 

Kryteria: cena 100% (max. 100 pkt.)

 

Cena oferty:

1. za 1 m³ oleju napędowego w temp. 15ºC loco Zamawiający:

4050,00 zł netto + VAT 931,50 zł = 4981,40 zł brutto.

2. za 1600 m³ oleju napędowego w temp. 15ºC loco Zamawiający:

6 480 000,00 zł netto + VAT 1 490 400,00 zł = 7 970 400,00 zł brutto.

 

Oferty pozostałe:

LOTOS PALIWA Sp.  z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

Oferta uzyskała 99,17pkt.

Cena oferty:

1.za 1 m³ oleju napędowego w temp. 15ºC loco Zamawiający:

4084,00 zł netto + VAT 939,32 zł = 5023,32 zł brutto

2. za 1600 m³ oleju napędowego w temp. 15ºC loco Zamawiający:

6 534 400,00 zł netto + VAT 1 502 912,00 zł = 8 037 312,00 zł brutto