Po przeanalizowaniu wszystkich 9 ofert na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji dla mieszkańców Świdnicy i Gmin Świdnica i Marcinowice w formie otwartej kampanii informacyjno-promocyjnej na temat realizacji Projektu "Poprawa jakości i bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez zakup przyjaznych dla środowiska autobusów do obsługi linii komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica i Gmin Świdnica i Marcinowice."

Wybrano ofertę firmy Dase Financial Group Spółka Akcyjna